Conceptversie app (Voetzie) ontwikkeld

Van september 2021 tot januari 2022 hebben drie masterstudenten van Industrial Design (TU/e): Guilherme de Baère, Rutger Hooftman en Bibi van der Meulen een project uitgevoerd in opdracht van RondOm Podotherapeuten en Team ‘Technology Support for Diabetes’ van Fontys Hogeschool. Het doel van dit project was om het bewustzijn van de risico’s voor patiënten met diabetische voeten te verbeteren. Na een onderzoeks- en ontwerpproces van vijf maanden en het betrekken van diverse betrokkenen zoals medische experts, studenten en patiënten, is VoetZie ontworpen: een concept app die de eerste signalen en risico’s op voeten van patiënten  projecteert. 

 

Uitgangspunt

Als uitgangspunt is de huidige Diabetes Voetencheck app genomen, een app die is ontworpen door RondOm. Deze app stimuleert patiënten om thuis hun voeten te checken en zo nodig contact op te nemen met de podotherapeut. Dit project gaat een stapje verder, en gaat in op het ondersteunen van podotherapeuten binnen de praktijk zonder het motief van de app te verliezen.

 

VoetZie

Na een onderzoeks- en ontwerpproces van vijf maanden en het betrekken van diverse betrokkenen zoals medische experts, studenten en patiënten, is VoetZie ontworpen. VoetZie is een concept dat de eerste signalen van potentiële risico’s van diabetische voeten projecteert op de voeten van patiënten tijdens een afspraak met de podotherapeut. Door deze visuele en directe aanpak, waarbij gebruik gemaakt wordt van Augmented Reality, kunnen podotherapeuten beeldend uitleggen op welke risico’s zoals rode plekjes of wondjes de patiënt moet letten. Dit helpt het bewustzijn van patiënten te verbeteren, niet alleen over hun huidige conditie, maar het geeft ook de voordelen van preventie weer. 

Bekijk onderstaande video voor meer info over VoetZie.


Conclusie

Het concept is geëvalueerd door middel van verschillende gebruikersonderzoeken met patiënten en podotherapeuten. Hieruit is gebleken dat de aanpak van VoetZie patiënten meer bewust kan maken over de risico’s van diabetische voeten, doordat het visualiseert op welke signalen gelet moet worden en het de uitleg van de podotherapeut versterkt tijdens een afspraak. Echter, is VoetZie nog in een conceptuele fase en zijn de resultaten gebaseerd op bovenstaande video. De doelgroep heeft wegens deze reden het ‘tastbare’ product nog niet kunnen uitproberen. Het ontwerpen van een tastbaar product zal daarom een eerste vervolgstap voor het project zijn.


Toevoegen van visualisaties

Naar aanleiding van dit project, is het onderzoeksteam van Fontys Hogeschool gaan nadenken over het toevoegen van visualisaties in de Diabetes Voetencheck app. Het beeldend maken van mogelijke risico’s, zoals rode plekjes of weke delen tussen de tenen, kan zorgen voor meer begrip en bewustwording van patiënten binnen de podotherapie.