Onderzoeksproject

RondOm Podotherapeuten, de Technische Universiteit Eindhoven, Fontys Hogescholen en Stofloos werken samen aan het onderzoeksproject Technology Support for Diabetes: een tweejarig onderzoek naar de Diabetes Voetencheck app, gesubsidieerd door Regieorgaan SIA.

 


Aanleiding

Diabetes Mellitus is een van de meest voorkomende chronische ziektes wereldwijd. Een ernstige en kostbare complicatie is het ontstaan van voetwonden, gerelateerd aan neuropathie, ischemie en infectie. Voetwonden leiden vaak tot ziekenhuisopnames, amputaties en verminderde kwaliteit van leven. Daarom is het erg belangrijk dat er sprake is van een goede zelfmonitoring zodat risico’s tijdig worden gesignaleerd, en er zo min mogelijk behandeld vertraging optreedt.

RondOm Podotherapeuten, een grote eerstelijns zorgorganisatie in Nederland, heeft tijdens de eerste coronagolf in 2020 de Diabetes Voetencheck app ontwikkeld om ervoor te zorgen dat ze op afstand patiënten konden blijven volgen. De app wordt nu gebruikt als onderdeel van hun praktijkvoering. Patiënten worden geholpen hun voeten te bekijken door vragen te beantwoorden in de app. Het resultaat van de vragen kan ertoe leiden dat de patiënt gevraagd wordt een foto in te sturen via de app welke vervolgens wordt beoordeeld door een team van diabetespodotherapeuten.

De applicatie voorziet in kansen, in termen van het betrekken van patiënten en het voorkomen van gezondheidsproblemen. Een grote uitdaging is echter het stimuleren van zowel patiënten als professionals de app te blijven gebruiken.

Ik wil als diabetespatiënt meewerken aan het onderzoeksproject

Het onderzoek: Technology Support for Diabetes

Na de lancering van de app hebben RondOm Podotherapeuten, Fontys
Hogescholen, de Technische Universiteit Eindhoven en Stofloos besloten om
een gezamenlijk onderzoek de starten. De 4 onderzoekspartners willen de app
verder ontwikkelen en verbeteren om de zelfzorg van diabetespatiënten meer in
de praktijk te implementeren en te stimuleren.

Het onderzoek wordt volledig gesubsidieerd door Regieorgaan SIA. Dit maakt het
mogelijk voor Fontys en de TU/e om een grote groep onderzoekers aan te stellen
die zich bezig gaan houden met onderzoek naar:

1. De behoefte van een app bij stakeholders
2. Hoe gebruikers gestimuleerd blijven de app te gebruiken
3. Nieuwe gebruikersmogelijkheden denk aan gamification of AI toepassingen
4. Veldexperimenten bij verschillende type gebruikers
5. Duurzame implementatie

Kortom: er wordt onderzoek gedaan naar het gebruik en de gebruikers van de
app, zodat de gebruikerservaring en kwaliteit van de applicatie verbeterd kunnen
worden. Ook worden kansen die de app biedt verkent en wordt er gekeken naar
nieuwe technologie die de app kan versterken.

Supporting partners 

Het onderzoeksproject wordt ondersteunt door een netwerk van nationale en internationale partners. Deze supporting partners hebben een adviserende rol en zullen ieder half jaar worden gevraagd om de 4 onderzoekspartners te adviseren.