Expertsessie met diabetespodotherapeuten

Vorige week gingen we in gesprek met vijf diabetespodotherapeuten. Door middel van een begeleide interactieve gespreksvorm, vertaalden we hun ervaringen met betrekking tot ‘De Voetencheck App’ naar kansen om nog beter in hun zorgbehoeften te kunnen voorzien.

 

Deelnemers

De deelnemers waren allemaal ervaren diabetespodotherapeuten, werkzaam in de 1e en/of 2e lijn voetenzorg, en met een groot aandeel in de ontwikkeling en implementatie van ‘De Voetencheck App’. Hun enthousiasme en passie voor hun vak leidden tot veel nieuwe inzichten, met als belangrijkste oplevering een geprioriteerde lijst aan kansen die zij graag gerealiseerd zouden zien. Ideeën met betrekking tot wondmonitoring nadat er een wond gedetecteerd en/of behandelt is, educatie via digitale consulten en integratie van een foto analyse- en controlesysteem, passeerde de revue.

 ‘Ik vind het super gaaf dat er nu echt met ieders wensen rekening gehouden wordt, want wij kunnen wel iets willen maar mensen die leven met diabetes willen ook wat.’

                                                                                                                                      –Diabetespodotherapeut        

‘Als de app mensen kan helpen bij het maken van de juiste foto, of de mogelijkheid biedt om in te zoomen op de kritieke plek dan kunnen wij op afstand een beter oordeel geven’.

                                                                                                                                 -Diabetespodotherapeut  

Volgende stap

Over een paar weken zullen we ook de kansen vanuit het perspectief van mensen die leven met diabetes in kaart brengen. Mocht u geïnteresseerd zijn om hieraan deel te nemen, stuur een mail naar: info@techfordiabetes.nl of aanmelden focusgroep