Student fysiotherapie ontwikkelt gamification-prototype van app

Van januari 2022 tot april 2022 heeft studente fysiotherapie Helena Straetmans in opdracht van RondOm Podotherapeuten en Team ‘Technology Support for Diabetes’ van Fontys Hogeschool een project uitgevoerd over ‘gamification’ bij de behandeling van chronische ziekten. Gamification betekent dat er in een spelelementen worden toegevoegd aan een niet-game applicatie om het gebruik ervan aantrekkelijker te maken. Het doel van het project was om een gamification-prototype te maken dat diabetespatiënten betrekt bij het gebruik van de Voetencheck App. Na uitgebreid literatuuronderzoek en samenwerking met vele belanghebbenden, zoals medische experts, ontwerpers en app-ontwikkelaars, werd een gamification-prototype ontworpen.

 

Startpunt

De huidige Diabetes Voetencheckapp werd als uitgangspunt gebruikt. In dit project is een gamification-prototype voor de Voetencheck-app ontworpen om gebruikers op lange termijn te betrekken bij het omgaan met hun ziekte.

Het prototype

Het prototype is ontworpen op basis van het onderzoek naar gamification om het zelfmanagement bij patiënten met chronische ziekten te vergroten. De meest gebruikte gamification-elementen zijn uit onderzoek gehaald en geconceptualiseerd in het prototype. Door het inbouwen van persoonlijk doelen stellen via de patiënt, evenals een feedback- en beloningssysteem, worden de gebruikers betrokken bij de app en ondersteund bij hun zelfmanagement. Deze aanpak kan de motivatie en de betrokkenheid van gebruikers vergroten en positief gezondheidsgedrag ondersteunen.

Volgende stappen

Het prototype bevindt zich momenteel in een ontwikkelingsfase met als doel een goede bruikbaarheid te bieden. Dit wordt in de volgende fase getest bij patiënten met diabetes.

Resultaat

Als resultaat van dit project overweegt het onderzoeksteam om het gamification-concept, of elementen ervan te implementeren in de bestaande app om patiënten te ondersteunen bij hun voetzorg op een onderbouwde en innovatieve manier.

 

Afbeelding van het gamification-prototype: