In co-creatie naar een breed gedragen Voetencheck App 

Wij geloven in een participatieve ontwerp aanpak waarin alle betrokken meegenomen worden in onze ontwerpbesluiten. Door ontwerpbesluiten af te stemmen op gedeelde behoeftes van betrokkenen, en samen met hen te ontwerpen, creëren we draagvlak voor de vernieuwde Diabetes Voetencheck app. 

Opbrengsten vanuit focusgroepen met mensen met diabetes, expertsessies met diabetespodotherapeuten en semigestructureerde interviews met relevante betrokkenen (huisartsen, praktijkondersteuners, medisch pedicures, internisten, wondverzorgers, maar ook zorgverzekeraars en zorgproductontwikkelaars) hebben geresulteerd in een tiental veelbelovende ontwerprichtingen. 

Vervolgens zijn we in co-creatie met studenten en consortium partners tot concrete ontwerpbesluiten gekomen die doorgevoerd zijn in een Figma prototype van de vernieuwde Voetencheck App (zie afbeelding). Een iteratief proces van creëren, evalueren en verbeteren, in samenwerking met alle betrokkenen volgden. Ook haalden we waardevolle feedback op door ons project te presenteren tijdens de HIT Parade en de interne congresdag van RondOm Podotherapeuten. 

Voorop staan natuurlijk de mensen met diabetes die de app in hun dagelijks leven moeten gaan gebruiken. Daarom organiseerden we een gebruikerstestdag om een beeld te krijgen van de gebruiksvriendelijkheid en de holistische ervaring van onze primaire doelgroep. De gebruikerstestdag leverde interessante resultaten op die momenteel doorgevoerd worden in het Figma prototype. Vervolgens onze appontwikkelaar de vernieuwde versie van de app realiseren.