Kwalitatieve interviews met stakeholders afgerond

De interviews met secundaire belanghebbenden werden de afgelopen tijd gedaan met o.a. zorgverzekeraars, huisartsen, praktijkondersteuners, internisten, medische pedicures, 1e en 2e lijns podotherapeuten en wondverzorgers. Door te verdiepen in de verhalen van deze stakeholders gelooft het onderzoeksteam vanuit hun wensen, frustraties en ervaringen tot zorgproducten te komen met draagvlak en waarden. 

 

Digitale interviews

De meeste van hen spraken we via Teams, maar een deel ook op de locatie van hun werkplek. Afhankelijk van de achtergrond van de geïnterviewde werden er semigestructureerde vragen gesteld. Het doel van deze vragen betrof het achterhalen van hun (veranderende) rol in het zorgtraject van mensen met diabetes, en hun visie op, en ervaring met, zorg op afstand en opkomende zorg technologieën. 

 

Patient Journey

Inzichten vanuit beide onderzoeksactiviteiten, de focusgroepen en de interviews, zijn gebundeld in een Patient Journey (Joseph, Kushniruk & Borycki; 2020). In dit overzicht wordt het gehele zorgtraject met ervaringen, behoeftes en frustraties van alle belanghebbenden in kaart gebracht.

De Journey is een document dat we gedurende het onderzoek aan zullen vullen wanneer nieuwe inzichten verkregen worden. 

We kijken ernaar uit om concrete inzichten met jullie te kunnen delen.

  • Joseph, A. L., Kushniruk, A. W., & Borycki, E. M. (2020). Patient journey mapping: Current practices, challenges and future opportunities in healthcare. Knowledge Management & E-Learning: An International Journal, 12(4), 387-404.