Tweejarige onderzoeksubsidie toegekend aan Diabetes Voetencheck app

Vorig jaar heeft RondOm Podotherapeuten vol trots de Diabetes Voetencheck app gelanceerd. Momenteel is de app door ongeveer 25 podotherapiepraktijken in gebruik met als resultaat dat er vandaag 770 patiënten de app gebruiken waarbij zij gemiddeld 24 keer een zelfscreening hebben gedaan. In totaal zijn er al bijna 40.000 zelfscreenings via de app uitgevoerd! Op basis van deze zelfscreenings zijn er al diverse patiënten opgeroepen omdat er sprake was van voetwonden. Deze mensen zijn tijdig geholpen, waarmee erger voorkomen is!

 

Tweejarige onderzoeksubsidies toegekend

Na de lancering van de app hebben Fontys Hogeschool en de Technische Universiteit Eindhoven contact met ons opgenomen met het verzoek om samen te gaan werken. Samen willen we de app verder ontwikkelen en verbeteren om de zelfzorg van diabetespatiënten meer in de praktijk te implementeren en te stimuleren. Om dit te kunnen financieren hebben we een tweejarige onderzoeksubsidie aangevraagd en deze is goedgekeurd!

Dit maakt het mogelijk voor de Fontys en de TU om een grote groep onderzoekers aan te stellen die zich bezig gaan houden met onderzoek naar:

  • De behoefte van een app bij stakeholders
  • Hoe gebruikers gestimuleerd blijven de app te gebruiken
  • Nieuwe gebruikersmogelijkheden denk aan gamification of AI toepassingen
  • Veldexperimenten bij verschillende type gebruikers
  • Duurzame implementatie 
 

Kernpartners

Onderstaande vier kernpartners vertegenwoordigen het projectconsortium:

  • RondOm Podotherapeuten
  • Fontys Hogeschool
  • Technische Universiteit Eindhoven
  • Stofloos software technologie
 

Om voor subsidie in aanmerking te komen was het erg belangrijk dat naast de kernpartners ook andere stakeholders hun enthousiasme over de ontwikkeling willen delen en mee willen denken in een verdere doorontwikkeling.  We zijn er trots op dat we kunnen melden te gaan werken met een enorm expertise en support netwerk bestaande uit:

Nederlandse Diabetes Federatie, Diabetes Fonds, Diabetes Vereniging Nederland, Zilveren Kruis, CZ Groep, Université Numérique Franchophone Mondial, FIP-IFP, Regiozorg.nu, Ketenzorg West-Friesland, Ziekenhuis Gelderse Vallei en Kennisinstituut voor Podotherapeutische Zorg (KIPZ).

 

De app

De Diabetes Voetencheck app is gratis voor alle diabetespatiënten in Nederland te downloaden en helpt hen met het zelf controleren van de voeten op wonden en andere onregelmatigheden. De app verstuurd dagelijks/wekelijks een pushbericht dat vraagt of de patiënt de voeten wil controleren. De patiënt wordt hierbij begeleid met instructiefilmpjes en interactieve vragen. De app werkt met een controlemechanisme: het resultaat van de vragen kan ertoe leiden dat de patiënt gevraagd wordt een foto in te sturen via de app, zodat wij de voeten kunnen beoordelen op afstand en de patiënt eventueel kunnen uitnodigen naar de praktij