Onderzoeksaanpak app onthuld in Podosophia

We zijn trots dat de Diabetes Voetencheck app uitgebreid wordt besproken in de laatste editie
van Podosophia van 2023. Deze editie richt zich op de rol van eHealth in preventieve zelfzorg. Het artikel beschrijft gedetailleerd hoe de applicatie is ontwikkeld, waarbij onderzoekers nauw samenwerkten met echte gebruikers door middel van ontwerpend onderzoek.

Podosophia

Podosophia is een vakblad gericht op de podotherapie. Het blad heeft als voornaamste doel om de beroepsgroep te voorzien van essentiële informatie voor de vakinhoudelijke uitoefening en het beheren van hun praktijk. Ook wordt multidisciplinaire casuïstiek, best practices en wetenschappelijk onderzoek in het vakblad besproken. In de laatste editie van 2023 is de Diabetes Voetencheck app uitgebreid besproken. In het artikel wordt gedetailleerd inzicht gegeven in het wetenschappelijk onderzoek dat parallel liep aan de ontwikkeling van de app.

Ontwikkeling door ontwerpend onderzoek

De app is ontwikkeld door middel van ontwerpend onderzoek. Ontwerpend onderzoeken is een benadering, waarbij het ontwerpen van oplossingen en het verrichten van onderzoek hand in hand gaan. Het is gericht op het verkennen, ontwikkelen en verbeteren van het concept door middel van creatieve ontwerpprocessen, terwijl tegelijkertijd wetenschappelijke of onderzoeksmethoden
worden toegepast om inzicht te verkrijgen en problemen op te lossen. In dit proces zijn stakeholders, zoals diabetespodotherapeuten en (diabetes) patiënten betrokken om een oplossing te maken die toegankelijk is voor de gebruikers van de app.

Volgende stappen

Een digitaal hulpmiddel zoals de Diabetes Voetencheck app, ontwikkeld via een iteratief ontwerpproces, is nooit definitief af. Hoewel de applicatie al geruime tijd met succes wordt gebruikt en meer dan 1200 gebruikers met succes heeft geholpen, streven we ernaar de app voortdurend te
innoveren. Door te blijven inspelen op de evaluerende behoeften van gebruikers en technologische ontwikkelingen, hopen we een steeds  meer mensen met diabetes te bereiken en te ondersteunen.