Focusgroepenavond diabetespatiënten groot succes!

Op 23 november vond er een focusgroepenavond plaats in Utrecht. Het onderzoeksteam ging in gesprek met verschillende mensen met diabetes. Door zich te verdiepen in de verhalen van mensen met diabetes gelooft het onderzoeksteam vanuit hun wensen, frustraties en ervaringen tot zorgproducten te komen met draagvlak en waarden. 


Waarom een focusgroep?

In de praktijk betekent dit dat we vanuit ons vertrekpunt, ‘De voetencheck app’, onderzoeken in hoeverre dit product antwoord geeft op de vragen vanuit de maatschappij, met als doel om vanuit daar een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan de diabetische zorg. Om grip te krijgen op deze vragen organiseerden we focusgroepen met primaire belanghebbenden, waaronder deze avond in Utrecht met mensen met diabetes. 

 
Tijdens de avond

Met behulp van onderzoeksactiviteiten gebaseerd op Empathy Mapping (Siricharoen, 2020) en The Value Framework (Den Ouden, 2012) werden de omgeving, het gedrag, de wensen en de frustraties van mensen die leven met diabetes in kaart gebracht. Mensen met verschillende zorgprofielen en leeftijden werden random verdeelt in drie groepen van ongeveer vijf deelnemers. De twee uur durende focusgroepen werden geleid door een senior onderzoeker en een 4e jaars podotherapie student in opleiding.

‘Het is fijn dat er vanavond echt geluisterd werd naar onze ervaringen met diabetes en de diabetische zorg’

 

Deze avond was zowel namens de deelnemers als de onderzoekers een groot succes.

  • Den Ouden, E. (2012). Innovation design: Creating value for people, organizations and society (p. 196). London: Springer.
  • Siricharoen, W. V. (2020). Using empathy mapping in design thinking process for personas discovering. In Context-Aware Systems and Applications, and Nature of Computation and Communication (pp. 182-191). Springer, Cham.