Diabetes Voetencheck app op de Digitale Zorggids

De Diabetes Voetencheck app is nu ook te vinden op de Digitale Zorggids. Trots dat ook de Digitale Zorggids het cruciale belang en impact van de app op zelfzorg en het management van diabetes erkent en toejuicht.

 

Digitale Zorggids

Patiëntenfederatie Nederland heeft digitale zorg hoog op de agenda staan. Zij zien digitale zorg, waar de Diabetes Voetencheck app een voorbeeld van is, als een hulpmiddel voor meer eigen regie, beter zelfmanagement en gemak. Dit leidt tot betere kwaliteit van leven en meer inzicht in eigen zorg en mogelijkheden. Met als resultaat beter passende zorg.

Het team van Digitale Zorggids en Diabetes Vereniging Nederland (DVN) hebben de app bekeken en besloten om de Diabetes Voetencheck app een plekje te geven op hun website. 

 

Wat houdt de website digitalezorggids.nl in?

De (vernieuwde) website digitalezorggids.nl. geeft bezoekers inzicht in de meerwaarde van digitale zorg en helpt bij het kiezen van digitale diensten en producten die passen bij de persoonlijke situatie van de gebruiker.

 

Waarde app in praktijk

Met het oog op de snelgroeiende populatie diabetespatiënten met het daarbij behorende risico op het ontwikkelen van voetproblemen, heeft het efficiënter en effectiever inrichten van het zorgaanbod absolute urgentie. De Diabetes Voetencheck app is hier een mooi voorbeeld van.

Met ondertussen al ruim 73.000 uitgevoerde voeten checks waardoor ruim 980 gebruikers zijn opgebeld ter controle en zeker 310 mensen fysiek gezien zijn, toont de app zijn waarde in de praktijk. Veel gebruikers zijn al geholpen vroegtijdig wondverzorging te krijgen en zijn ernstige gevolgen van verwaarlozing voorkomen.

We hopen natuurlijk dat de gebruikscijfers stijgen door de zichtbaarheid op de Digitale Zorggids waardoor meer patiënten de regie over hun preventieve zorg in eigen handen nemen.


Meer weten over de app?
Klik hier.