Onderzoeksaanpak app onthuld in Podosophia

We zijn trots dat de Diabetes Voetencheck app uitgebreid wordt besproken in de laatste editievan Podosophia van 2023. Deze editie richt zich op de rol van eHealth in preventieve zelfzorg. Het artikel beschrijft gedetailleerd hoe de applicatie is ontwikkeld, waarbij onderzoekers nauw samenwerkten met echte gebruikers door middel van ontwerpend onderzoek. Podosophia Podosophia is een […]

Diabetes Voetencheck app op de Digitale Zorggids

De Diabetes Voetencheck app is nu ook te vinden op de Digitale Zorggids. Trots dat ook de Digitale Zorggids het cruciale belang en impact van de app op zelfzorg en het management van diabetes erkent en toejuicht.   Digitale Zorggids Patiëntenfederatie Nederland heeft digitale zorg hoog op de agenda staan. Zij zien digitale zorg, waar […]

Symposium ‘Duurzame implementatie van technologie voor diabetespatiënten’

Op 15 maart 2023 vanaf 16.00 uur bent u van harte welkom op Fontys Eindhoven (Ds.Th. Fliednerstraat 2 – Gebouw TF – Ruimte: Explore Lab) om deel te nemen aan het symposium ‘Duurzame implementatie van technologie voor diabetespatiënten’. Tijdens dit (gratis) interactieve symposium praten we u bij over de laatste stand van zaken betreffende het onderzoek […]

Studenten Fontys ICT & Media Design ontwikkelen en onderzoeken functionaliteiten van app

Van januari 2022 t/m mei 2022 hebben de studenten van de Fontys ICT & Media Design in opdracht van RondOm Podotherapeuten en Team ‘Technology Support for Diabetes’ van Fontys Hogeschool een project uitgevoerd over het verbeteren van de gebruikerservaring binnen de Diabetes Voetencheck applicatie. Na een uitgebreid literatuuronderzoek en samenwerking met podotherapeuten en belanghebbenden is […]

ICT & Health | Technologie helpt diabetische voetenzorg vooruit

Super trots op een mooi artikel gepubliceerd in ICT & Health over de Diabetes Voetencheck app.  Veel mensen met diabetes ontwikkelen voetcomplicaties die urgente aandacht van hun podotherapeut en huisarts vereisen. Toen de eerste coronagolf Nederland bereikte, moesten podotherapeuten zich beperken tot acute zorg. Preventie van escalerende diabetische voetwonden kwam onder druk te staan. RondOm […]

Onderzoekspartners organiseren succesvol symposium

Donderdag 17 februari organiseerden de onderzoekspartners (Fontys Paramedische Hogeschool, Technische Universiteit Eindhoven, RondOm Podotherapeuten en Stofloos) het Symposium ‘Technology Support for Diabetes’. Met in de hoofdrol: De Diabetes Voetencheck app. Het symposium was een groot succes onder de verschillende stakeholders en partners die deze dag aanwezig waren.  Tijdens het symposium werd er door Ellen Nuijten […]

Symposium Technology Support for Diabetes

Donderdag 17 februari is het zover: het Symposium ‘Technology Support for Diabetes’, georganiseerd door de onderzoekspartners: Fontys Hogescholen, Technische Universiteit (TU/e), RondOm Podotherapeuten en Stofloos. Tijdens het symposium zal er inzicht gegeven worden in de vordering en resultaten van het onderzoek naar deze app. We hebben er zin in en zijn benieuwd naar de reacties […]

Tweejarige onderzoeksubsidie toegekend aan Diabetes Voetencheck app

Vorig jaar heeft RondOm Podotherapeuten vol trots de Diabetes Voetencheck app gelanceerd. Momenteel is de app door ongeveer 25 podotherapiepraktijken in gebruik met als resultaat dat er vandaag 770 patiënten de app gebruiken waarbij zij gemiddeld 24 keer een zelfscreening hebben gedaan. In totaal zijn er al bijna 40.000 zelfscreenings via de app uitgevoerd! Op basis van deze zelfscreenings zijn […]