Symposium ‘Duurzame implementatie van technologie voor mensen met diabetes’ brengt experts samen voor preventie van voetcomplicaties

Op 15 maart 2023 organiseerden de consortiumpartners van het project ‘Technology Support for Diabetes’ een tweede Symposium: ‘Duurzame implementatie van technologie voor mensen met diabetes’. Een innoverende avond met de aanwezigheid van betrokkenen en geïnteresseerden. Allemaal met hart voor preventie van voetcomplicaties bij mensen met diabetes, en geloof in de mogelijkheden van de ‘Voetencheck app’ […]

In co-creatie naar een breed gedragen Voetencheck App 

Wij geloven in een participatieve ontwerp aanpak waarin alle betrokken meegenomen worden in onze ontwerpbesluiten. Door ontwerpbesluiten af te stemmen op gedeelde behoeftes van betrokkenen, en samen met hen te ontwerpen, creëren we draagvlak voor de vernieuwde Diabetes Voetencheck app.  Opbrengsten vanuit focusgroepen met mensen met diabetes, expertsessies met diabetespodotherapeuten en semigestructureerde interviews met relevante […]

Studenten zijn volop aan de slag!

Vanuit verschillende opleidingen van de Paramedische Hogeschool en de Technische Universiteit van Eindhoven zijn studenten begin september gestart met hun afstudeeronderzoek binnen het Diabetes Voetencheck Project. Zij zijn enthousiast en gemotiveerd om vanuit hun eigen disciplines waardevolle bijdragen te leveren aan de doorontwikkeling en duurzame implementatie van de Voetencheck app. Studenten vanuit de opleiding MBRT […]

Studenten Podotherapie in actie

Project 3e jaars podotherapiestudenten De 3e jaars studenten van de opleiding podotherapie hebben zich de afgelopen weken bezig gehouden met de doorontwikkeling van de Voetencheck app. Concepten Door middel van design onderzoek kwamen zij tot inspirerende concepten die het doel van de Diabetes Voetencheck app ondersteunen. Hard gewerkt Er werd gewerkt aan beloningssystemen, wondmonitoring als […]

Fontys opent (de) deuren

Een dag waarop innoverende projecten, zoals het diabetes voetencheckproject, gedeeld en gevierd werden! Professionals uit het werkveld, samenwerkingspartners, collega’s van Fontys, studenten; een breed publiek was welkom om kennis en inspiratie op te doen en te komen netwerken. Stand Diabetes VoetencheckappBij onze Diabetes Voetencheck stand werden studentenprojecten getoond, ideeën vanuit het werkveld opgehaald en natuurlijk […]

Expertsessie met diabetespodotherapeuten

Vorige week gingen we in gesprek met vijf diabetespodotherapeuten. Door middel van een begeleide interactieve gespreksvorm, vertaalden we hun ervaringen met betrekking tot ‘De Voetencheck App’ naar kansen om nog beter in hun zorgbehoeften te kunnen voorzien.   Deelnemers De deelnemers waren allemaal ervaren diabetespodotherapeuten, werkzaam in de 1e en/of 2e lijn voetenzorg, en met […]

Focusgroepenavond diabetespatiënten groot succes!

Op 23 november vond er een focusgroepenavond plaats in Utrecht. Het onderzoeksteam ging in gesprek met verschillende mensen met diabetes. Door zich te verdiepen in de verhalen van mensen met diabetes gelooft het onderzoeksteam vanuit hun wensen, frustraties en ervaringen tot zorgproducten te komen met draagvlak en waarden.  Waarom een focusgroep? In de praktijk betekent […]

Kwalitatieve interviews met stakeholders afgerond

De interviews met secundaire belanghebbenden werden de afgelopen tijd gedaan met o.a. zorgverzekeraars, huisartsen, praktijkondersteuners, internisten, medische pedicures, 1e en 2e lijns podotherapeuten en wondverzorgers. Door te verdiepen in de verhalen van deze stakeholders gelooft het onderzoeksteam vanuit hun wensen, frustraties en ervaringen tot zorgproducten te komen met draagvlak en waarden.    Digitale interviews De […]