Onderzoeksaanpak app onthuld in Podosophia

We zijn trots dat de Diabetes Voetencheck app uitgebreid wordt besproken in de laatste editievan Podosophia van 2023. Deze editie richt zich op de rol van eHealth in preventieve zelfzorg. Het artikel beschrijft gedetailleerd hoe de applicatie is ontwikkeld, waarbij onderzoekers nauw samenwerkten met echte gebruikers door middel van ontwerpend onderzoek. Podosophia Podosophia is een […]

Diabetes Voetencheck app op de Digitale Zorggids

De Diabetes Voetencheck app is nu ook te vinden op de Digitale Zorggids. Trots dat ook de Digitale Zorggids het cruciale belang en impact van de app op zelfzorg en het management van diabetes erkent en toejuicht.   Digitale Zorggids Patiëntenfederatie Nederland heeft digitale zorg hoog op de agenda staan. Zij zien digitale zorg, waar […]

Symposium ‘Duurzame implementatie van technologie voor mensen met diabetes’ brengt experts samen voor preventie van voetcomplicaties

Op 15 maart 2023 organiseerden de consortiumpartners van het project ‘Technology Support for Diabetes’ een tweede Symposium: ‘Duurzame implementatie van technologie voor mensen met diabetes’. Een innoverende avond met de aanwezigheid van betrokkenen en geïnteresseerden. Allemaal met hart voor preventie van voetcomplicaties bij mensen met diabetes, en geloof in de mogelijkheden van de ‘Voetencheck app’ […]

Symposium ‘Duurzame implementatie van technologie voor diabetespatiënten’

Op 15 maart 2023 vanaf 16.00 uur bent u van harte welkom op Fontys Eindhoven (Ds.Th. Fliednerstraat 2 – Gebouw TF – Ruimte: Explore Lab) om deel te nemen aan het symposium ‘Duurzame implementatie van technologie voor diabetespatiënten’. Tijdens dit (gratis) interactieve symposium praten we u bij over de laatste stand van zaken betreffende het onderzoek […]

In co-creatie naar een breed gedragen Voetencheck App 

Wij geloven in een participatieve ontwerp aanpak waarin alle betrokken meegenomen worden in onze ontwerpbesluiten. Door ontwerpbesluiten af te stemmen op gedeelde behoeftes van betrokkenen, en samen met hen te ontwerpen, creëren we draagvlak voor de vernieuwde Diabetes Voetencheck app.  Opbrengsten vanuit focusgroepen met mensen met diabetes, expertsessies met diabetespodotherapeuten en semigestructureerde interviews met relevante […]

Studenten zijn volop aan de slag!

Vanuit verschillende opleidingen van de Paramedische Hogeschool en de Technische Universiteit van Eindhoven zijn studenten begin september gestart met hun afstudeeronderzoek binnen het Diabetes Voetencheck Project. Zij zijn enthousiast en gemotiveerd om vanuit hun eigen disciplines waardevolle bijdragen te leveren aan de doorontwikkeling en duurzame implementatie van de Voetencheck app. Studenten vanuit de opleiding MBRT […]

Studenten Podotherapie in actie

Project 3e jaars podotherapiestudenten De 3e jaars studenten van de opleiding podotherapie hebben zich de afgelopen weken bezig gehouden met de doorontwikkeling van de Voetencheck app. Concepten Door middel van design onderzoek kwamen zij tot inspirerende concepten die het doel van de Diabetes Voetencheck app ondersteunen. Hard gewerkt Er werd gewerkt aan beloningssystemen, wondmonitoring als […]

Fontys opent (de) deuren

Een dag waarop innoverende projecten, zoals het diabetes voetencheckproject, gedeeld en gevierd werden! Professionals uit het werkveld, samenwerkingspartners, collega’s van Fontys, studenten; een breed publiek was welkom om kennis en inspiratie op te doen en te komen netwerken. Stand Diabetes VoetencheckappBij onze Diabetes Voetencheck stand werden studentenprojecten getoond, ideeën vanuit het werkveld opgehaald en natuurlijk […]

Studenten Fontys ICT & Media Design ontwikkelen en onderzoeken functionaliteiten van app

Van januari 2022 t/m mei 2022 hebben de studenten van de Fontys ICT & Media Design in opdracht van RondOm Podotherapeuten en Team ‘Technology Support for Diabetes’ van Fontys Hogeschool een project uitgevoerd over het verbeteren van de gebruikerservaring binnen de Diabetes Voetencheck applicatie. Na een uitgebreid literatuuronderzoek en samenwerking met podotherapeuten en belanghebbenden is […]

Student fysiotherapie ontwikkelt gamification-prototype van app

Van januari 2022 tot april 2022 heeft studente fysiotherapie Helena Straetmans in opdracht van RondOm Podotherapeuten en Team ‘Technology Support for Diabetes’ van Fontys Hogeschool een project uitgevoerd over ‘gamification’ bij de behandeling van chronische ziekten. Gamification betekent dat er in een spelelementen worden toegevoegd aan een niet-game applicatie om het gebruik ervan aantrekkelijker te […]